مشاوره و فروش
02191003181

دسته: مقالات لوله داربست

LOLEDARBAST.jpg 1

لوله داربستی از انواع مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز و صنایع گوناگون است. در این مطلب، جدول وزن لوله داربست ۶ متری و دیگر مشخصات آن بررسی شد.

نویسنده: تحریریه ثامن تجارت
852350 image1641395624 1

وزن لوله داربستی؛ داربست سازه ای موقت است که برای پشتیبانی از سازه اصلی استفاده می شود و سکویی برای کارگران برای انجام کارهای ساختمانی عمل می کند

نویسنده: تحریریه ثامن تجارت
852350 image1621923638 2

اینکه داربست چیست و چه نوع داربست هایی داریم اهمیت زیادی داشته است چرا که دربست ها سازه ای هستند که در ساختمان سازی به افراد کمک زیادی می کنند.

نویسنده: تحریریه ثامن تجارت