مشاوره و فروش
02191003181

دسته: مقالات لاستیک منجید دار

852350 image1641982875 1

لاستیک منجید دار :✔ به طور کل منجید دار بودن یک لاستیک یعنی از نخ کتان در ساختار لاستیک استفاده شده. منجید دار بودن به استحکام زیاد کمک می کند.

نویسنده: تحریریه ثامن تجارت