میلگرد کلاف:

میلگرد های کلاف به صورت های مختلف کلاف ساده حرارتی، کلاف آجدار، کلاف سیم آرماتور، کلاف گالوانیزه و … در مواردی نظیر ساختمانی، سیم خاردار، سیم بکسل، توری و فنس، خرپا و تیرچه و … مورد استفاده قرار می گیرد.

کلاف ساده حرارتی مورد استفاده در ساختمان شامل میلگرد ۵٫۵، ۶٫۵، ۸ و ۱۰ کلاف  ساده می باشد.

میلگرد های کلاف آجدار در دو دسته A2 و A3 مورد استفاده قرار می گیرند.

کلاف مفتول آرماتوربندی در بازه ۱٫۲ الی ۴ میل تولید و عرضه می شود. مفتول ۱٫۲ میلیمتر جهت گالوانیزه کردن، مفتول پرمصرف ۱٫۵ میلیمتر برای مصارف آرماتور بندی، مفتول ۲٫۵ میلیمتر اغلب برای غالب بندی و مفتول ۳ میلیمتر جهت مصارف نجاری در بسته های ۱۵ و ۳۰ کیلویی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

لطفا جهت دریافت مشاوره و استعلام قیمت و موجودی با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

۰۲۱۶۶۲۲۸۸۸۸

۰۲۱۶۶۳۱۵۷۹۸

ذوب آهن اصفهان(ساده):

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال

کویر کاشان(ساده):

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال

فولاد پرشین(ساده):

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال

کلاف آجدار کویر کاشان:

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال

مرجع:قیمت کارخانه(۹۸/۰۵/۰۵)

۴۵۱۰۰ریال