لوله گالوانیزه:

با انجام عمل گالوانیزاسیون به روی لوله های آهنی و فولادی به واسطه غوطه ور شدن لوله ها و ایجاد یک لایه فلز روی تولید می شوند.

لوله های گالوانیزه سرد و گرم که در طول ۶ متر تولید می شوند برای انتقال آب ،گاز و حرارت مناسب می باشند زیرا مانع از ایجاد زنگ آهن و آلودگی لوله و اتصالات به باکتری ها می شوند.

دو سر لوله گالوانیزه دارای رزوه می باشد تا با اتصال به یکدیگر عمل آب بندی صورت پذیرد.

برشن ، قفل و کمربند اتصالات لوله گالوانیزه هستند.

جهت دریافت مشاوره و استعلام موجودی و قیمت با ثامن تجارت در تماس باشید:

۰۲۱۶۶۲۲۸۸۸۸

۰۲۱۶۶۳۱۵۷۹۸

۰۲۱۶۶۳۱۵۸۴۰

لوله گالوانیزه گلخانه شاخه ۶ متری:

مرجع: بنگاه تهران

قیمت هرکیلو

مرجع: بنگاه تهران

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۲۵۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۲۵۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

قیمت هر کیلو

قیمت لوله گالوانیزه تست آب شاخه ۶ متری(کارخانه سپنتا)(۲ میلی متر):

مرجع: بنگاه تهران

قیمت ۲میل در بال

مرجع: بنگاه تهران

تماس

مرجع: بنگاه تهران

تماس

مرجع: بنگاه تهران

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

قیمت لوله گالوانیزه تست آب شاخه ۶ متری(کارخانه سپنتا)(۲/۵ میلی متر):​

مرجع: بنگاه تهران

قیمت ۲میل در بال

مرجع: بنگاه تهران

تماس

مرجع: بنگاه تهران

تماس

مرجع: بنگاه تهران

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

قیمت لوله گالوانیزه تست آب شاخه ۶ متری(کارخانه سپنتا)(۳ میلی متر):

مرجع: بنگاه تهران

قیمت ۲میل در بال

مرجع: بنگاه تهران

تماس

مرجع: بنگاه تهران

تماس

مرجع: بنگاه تهران

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال

مرجع: بنگاه تهران​

۵۴۰۰۰ریال