لیست قیمت الکترود

الکترود میکا E6013؛

الکترود میکاالکترود های میکا در سایزهای ۲٫۵، ۳٫۲، ۴ و ۵ موجود می باشد.

الکترود ۲٫۵ میکا به طول ۳۰ سانتی متر در کارتن های ۲۰ کیلویی بسته بندی می شوند که هر کارتن شامل ۸ بسته ۲٫۵ کیلویی است.

الکترود ۳٫۲ و ۴ میکا به طول ۳۵ سانتی متر در کارتن های ۲۰ کیلویی بسته بندی می شوند که هر کارتن شامل ۴ بسته ۵ کیلویی است.

الکترود ۵ میکا به طول ۴۵ سانتی متر در کارتن های ۲۰ کیلویی بسته بندی می شوند که هر کارتن شامل ۴ بسته ۵ کیلویی است.

الکترود آما E6013؛

الکترود آما

الکترود های آما در سایزهای ۲٫۵، ۳٫۲ و ۴ موجود می باشد.

الکترود ۲٫۵ آما به طول ۳۰ سانتی متر در کارتن های ۲۰ کیلویی بسته بندی می شوند که هر کارتن شامل ۸ بسته ۲٫۵ کیلویی است.

الکترود ۳٫۲ و ۴ آما به طول ۳۵ سانتی متر در کارتن های ۲۰ کیلویی بسته بندی می شوند که هر کارتن شامل ۴ بسته ۵ کیلویی است.

الکترود MT12؛

الکترود MT12

الکترودهای MT که اغلب برای جوشکاری گاز مورد استفاده قرار می گیرند شامل سایزهای ۲٫۵ و ۳ در کارتن های ۲۰ کیلویی می باشند.

جهت خرید و استعلام قیمت با ثامن تجارت تماس بگیرید:

۶۶۲۲۸۸۸۸

۶۶۳۱۵۷۹۸

۶۶۳۱۵۸۴۰